Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Hier vind je de privacy verklaring van Wetzels Project Management.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Wetzels Project Management.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wetzels Project Management kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wetzels Project Management, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wetzels Project Management verstrekt. Wetzels Project Management kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
o Uw voor- en achternaam
o Uw adresgegevens
o Uw telefoonnummer
o Uw e-mailadres
o Uw IP-adres

WAAROM Wetzels Project Management GEGEVENS NODIG HEEFT
Wetzels Project Management verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Wetzels Project Management uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Wetzels Project Management GEGEVENS BEWAART
Wetzels Project Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Wetzels Project Management verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Wetzels Project Management worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wetzels Project Management gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wetzels Project Management maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Wetzels Project Management bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wetzels Project Management te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wetzels Project Management heeft hier geen invloed op.
Wetzels Project Management heeft Google geen toestemming gegeven om via Wetzels Project Management verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wetzelsprojectmanagement.nl. Wetzels Project Management zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Wetzels Project Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wetzels Project Management maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wetzels Project Management verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wetzels Project Management op via info@wetzelsprojectmanagement.nl.

www.wetzelsprojectmanagement.nl is een website van Wetzels Project Management.

Wetzels Project Management is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Cavaleriestraat 100A, 6135 JM Sittard.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14074316.
Telefoon: 06 55 107 494.
E-mailadres: info@wetzelsprojectmanagement.nl.

EINDE PRIVACYVERKLARING