Wetzels Project Management

Harry Wetzels, geboren in 1955, is afgestudeerd aan de Sociale Academie te Sittard en de HEAO te Eindhoven. Zijn werkervaring heeft hij opgebouwd in zowel het welzijnswerk als in het bedrijfsleven.

Vanaf 1978 heeft hij gewerkt in het welzijnswerk bij:
•    Vormingswerk Jong Volwassenen Kerkrade (vormingswerker)
•    Stichting Samenlevingsopbouw Midden Limburg Roermond (buurtwerker gemeenten Echt en Herten)

Vanaf 1985 heeft hij in het bedrijfsleven gewerkt bij:
•    DSM Limburg BV Geleen (groepsleider Procurement/stafmedewerker en businessunit controller Maintenance)
•    Stork Limburg BV Geleen (hoofd administratie)

Een combinatie van zijn opleidingen en werkervaringen heeft Harry Wetzels gevonden in de schuldhulpverlening. Hier komen het sociale aspect (de schuldenaar en zijn problematiek) en het bedrijfsmatige aspect (de schuldeiser en zijn belangen) op een bijzondere wijze samen.

Vanaf 1996 is hij werkzaam geweest bij:
•    Stichting Kredietbank Limburg Heerlen (financieel directeur)
•    Stadsbank Midden Nederland Hilversum (manager backoffice)
•    NVVK Den Haag (penningmeester/directeur)

In 2008 heeft Harry Wetzels besloten zijn landelijke werkervaring bij de NVVK te gebruiken om met name de instellingen voor schuldhulpverlening te ondersteunen bij het vormgeven van de schuldhulpverlening op lokaal niveau. Hiertoe heeft hij zijn bestaande bedrijf Wetzels Project Management, opgericht in 2002, nieuw leven ingeblazen en is als fulltime zelfstandig ondernemer verder gegaan.

Tot 1 september 2019 is Harry Wetzels werkzaam geweest als onafhankelijk auditor voor de NVVK.

Momenteel houdt hij zich bezig met enkele kleine projecten.